Terug naar overzicht

Alle studenten moeten straks eerste jaar 45 studiepunten halen

Alle studenten moeten vanaf volgend schooljaar het eerste studiejaar 45 studiepunten halen, anders moeten zij de opleiding verlaten. Nu geldt in Breda en Tilburg daarvoor de norm van 30 studiepunten. In Den Bosch gaan veel academies al uit van 45 studiepunten. Deze nieuwe normering is vastgelegd in de kader-OER (onderwijs- en examenregeling) die geldt vanaf september 2005.

Het is de bedoeling dat studieloopbaanbegeleiders vier keer per jaar een voortgangsgesprek hebben met studenten. Dat is ook vastgelegd in de nieuwe kader-OER. ‘Zo weet de student al snel dat de opleiding die hij heeft gekozen wel of niet geschikt voor hem is’, licht projectleider Kees Tjallema toe. Dat kan de student een hoop geld schelen, want als hij vóór 1 februari van het studiejaar stopt, wordt zijn studiebeurs niet omgezet in een schuld.
De beslissing om het aantal benodigde studiepunten vast te stellen op 45, is genomen door een meerderheid van academiedirecteuren. Zij hopen op die manier het rendement te verhogen. Studenten die pas in het derde jaar afhaken kosten de opleiding geld.
In de praktijk gebeurt het volgens Tjallema niet zo vaak dat een student pas vertrekt als hij een bindend negatief studieadvies heeft gekregen omdat hij zijn studiepunten niet heeft gehaald. ‘Meestal komt hij er al eerder achter dat het niet gaat.’ Hij voegt eraan toe. ‘Dit kan wel veranderen nu de norm verhoogd is.’

In de nieuwe kader-OER wordt een aantal regelingen voor heel Avans Hogeschool vastgelegd. Niet alle regelingen zijn even dwingend. In het vormgeven van het onderwijsprogramma zijn de academies bijvoorbeeld behoorlijk vrij.
Een nieuwe kader-OER was volgens Tjallema nodig omdat er nog twee verschillende waren, één voor de oude Hogeschool Brabant en één voor de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch (samen nu Avans Hogeschool). Ook was er nog geen overkoepelende OER waarin zaken rond de nieuwe major-minorstructuur waren geregeld.
De academies zijn nu bezig om een afgeleide voor hun opleidingen te maken van de kader-OER. Die moeten per 1 september zijn vastgesteld. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) moet overigens nog zijn goedkeuring verlenen aan de nieuwe kader-OER. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?