Terug naar overzicht

Avans gaat samenwerken met Radiuscollege

Om de doorstroom van de technische opleidingen van het mbo naar het hbo te verbeteren, gaan Avans Hogeschool en het Radiuscollege van het ROC West-Brabant nauwer samenwerken. Hierover tekenen de partijen vandaag een convenant.

De instroom in de technische hbo-opleidingen neemt al jaren af. Terwijl er juist een toename is in de vraag naar technici, want de babyboomgeneratie – geboren net na de oorlog – gaat binnenkort met pensioen.
De twee instellingen gaan onder meer samen een doorlopende leerlijn mbo-hbo ontwikkelen en uitvoeren voor domeinen bouw, engineering, ICT en Applied Science.
Ze gaan ook samen nieuwe opleidingen en afstudeerrichtingen ontwikkelen. Door middel van netwerken, kenniskringen en innovatieplatforms moet het contact met het bedrijfsleven in de regio verbeteren. De scholen willen kennis uitwisselen door bijvoorbeeld studiedagen, workshops, docentstages en toegepast onderzoek te organiseren. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?