Terug naar overzicht

Bonden willen inspectieonderzoek naar stages

Studentenbonden LSVb en ISO zijn ontevreden over het niveau van de stages. Zij willen dat de Onderwijsinspectie een onderzoek instelt. Maar staatssecretaris Rutte is terughoudend.

Volgens de bonden rammelt het niveau van de stages aan alle kanten. Via het rechtsbureau van het ISO komen klachten binnen over de begeleiding, het niveau van de werkzaamheden, de koppeling met het theoretische deel van de opleiding, de manier waarop de beoordeling tot stand komt, en de stagevergoeding.
De Inspectie zou daarom het stagebeleid moeten onderzoeken en waar nodig waarschuwingen moeten uitdelen. De studentenbonden staan niet alleen; het verzoek wordt gesteund door MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf dat traditioneel veel stageplaatsen aanbiedt.

Staatssecretaris Rutte sprak tijdens overleg met LSVb en ISO van een ‘zeer ernstige zaak’. Toch wil hij eerst een scherpe, cijfermatige onderbouwing zien. Bovendien wil hij dat de bonden met de koepelorganisaties VSNU en HBO-raad gaan praten voor hij de Inspectie op pad stuurt. De bonden zien dat niet zitten. ‘Met name met de HBO-raad hebben we slechte ervaringen op dit punt. Die weet vaak niet wat er werkelijk tijdens de stages gebeurt, of laten het lopen omdat men er niet veel aan kan doen’, aldus ISO-bestuurslid David Rozema.

Maar harde toezeggingen van Rutte zitten er voorlopig niet in: eerst een ‘quick-scan’ van de klachten op zijn bureau, dan pas volgt een beslissing over de inschakeling van de Inspectie. ‘Als jullie zorgen dat het onderzoek snel op mijn bureau ligt, kunnen we er bij het volgende overleg een beslissing over nemen’, aldus de staatssecretaris. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?