Terug naar overzicht

Calculerende student doet minder bestuurswerk

Studenten ontplooien minder nevenactiviteiten dan in het verleden. Ook tijdrovende stages zijn minder populair als gevolg van de verhoogde druk om sneller af te studeren. Werkgevers signaleren daardoor minder ‘sociale vaardigheden’ bij pas afgestudeerden. 
Dat staat te lezen in een onderzoek dat de Landelijke Kamer van Verenigingen vandaag presenteerde over nevenactiviteiten van studenten.

Het eerste probleem waarop de onderzoekers stuitten is dat het begrip nevenactiviteiten nogal verschillend gebruikt wordt. Zo blijken de grote gezelligheidsverenigingen leden sneller als ‘actief’ te bestempelen dan kleine. De constatering dat bijna de helft van de studenten in de gezelligheidsverenigingen bestuurlijke activiteiten ontplooit, is daardoor vertekend. 

De opstellers van het rapport stellen vast dat toekomstige werkgevers vrij snel in de gaten hebben wanneer afgestudeerden hun nevenactiviteiten opblazen. Bedrijven wensen een concrete omschrijving van inhoud en duur van bestuurs- of commissiewerk. Bovendien zijn ze erg benieuwd naar de concrete resultaten ervan. ‘Het percentage studenten dat actief is binnen een vereniging op een manier die hen interessant maakt voor een bedrijf, ligt niet erg hoog’, concluderen de schrijvers.  
Vaker dan tien jaar geleden hebben sollicitatiecommissies te maken met jonge afgestudeerden met geringe bestuurservaring. Omdat bedrijven steeds meer selecteren op zaken als sociale vaardigheden lijkt de kloof tussen sollicitant en potentiële werkgever gegroeid. Des te opvallender is het dat het merendeel van de ondervraagde bedrijven geen moeite zegt te hebben met overheidsmaatregelen die studenten sneller laten studeren.  

De LKvV heeft het onderzoek omwille van de tijd beperkt tot 47 gezelligheidsverenigingen. Daarnaast werden 92 bedrijven geraadpleegd. Om een completer beeld te krijgen van de nevenactiviteiten, is uitgebreider onderzoek gewenst, aldus het LKvV-rapport.  (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?