Terug naar overzicht

Drie miljoen voor selectie na de poort

Staatssecretaris Rutte heeft drie miljoen euro beschikbaar voor universiteiten en hogescholen die honours programs willen ontwikkelen. Deze programma’s voor topstudenten dienen als vergelijkingsmateriaal bij de proeven met selectie aan de poort.
Daarmee komt de bewindsman tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die vroeg begin dit jaar om een middel waarmee ze de meerwaarde van de proeven met selectie aan de poort en topcollegegeld kon meten. Want als honours programs leiden tot een net zo interessant onderwijslandschap met pieken, dan ziet met name het CDA niet in waarom er al vóór de poort moet worden geselecteerd. De christen-democraten zijn daar van oudsher sceptisch over, maar willen de experimenten van Rutte desondanks afwachten.

Staatssecretaris Rutte heeft de instellingen inmiddels per brief laten weten dat er geld beschikbaar is voor de ontwikkeling van speciale programma’s voor de betere studenten. Instellingen die in het studiejaar 2006/07 mee willen doen, moeten zich voor 15 oktober bij het ministerie van OCW melden.

De meeste proeven met selectie aan de poort en topcollegegelden beginnen in september. Alleen de Hogeschool Windesheim, de Hotelschool Den Haag en de Universiteit Leiden gaan later van start. Programma’s lopen uiteen van een selectietest voor havisten, tot projecten met duurder onderwijs en een toelatingstest voor net niet gediplomeerden.

Uiteindelijk zal de onderzoekscommissie onder leiding van oud-justitieminister Korthals eind 2007 bepalen of selectie aan de poort daadwerkelijk meerwaarde biedt. De onderwijskeurmeesters van de NVAO zullen toezien op dat proces. Ook komt er een tevredenheidsonderzoek onder betrokken studenten en docenten. Blijken selectie en topcollegegelden inderdaad verrijkingen voor het systeem, dan worden de instrumenten met terugwerkende kracht ingevoerd in de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs die dan in werking moet zijn getreden. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?