Terug naar overzicht

Engelstalige ICT-master voor Avans

Er komt een Engelstalige master, het vervolg op de bachelors Technische Informatica en Informatica. De Academie voor ICT en Media in Breda gaat de master vanaf november aanbieden.

De master is in eerste instantie vooral bedoeld voor de Franse studenten die nu het laatste jaar van hun informatica-opleiding volgen bij de Academie voor ICT en Media (AIM) in Breda. Dit wordt het Anger-traject genoemd, omdat voor dit traject wordt samengewerkt met een hogescholengemeenschap in Anger.
Door de Franse studenten een vervolgopleiding te bieden, hoopt AIM deze studenten binnen de deur te houden. ‘Op ander plekken in Europa worden steeds vaker gelijksoortige trajecten aangeboden. Zoals in Barcelona. Daardoor zien wij ons studentenaantal uit Frankrijk langzaam teruglopen. Door hen een master aan te bieden, kunnen we beter concurreren’, aldus adjunct-directeur Toon Kloet.
Kloet verwacht dat ook Nederlandse studenten belangstelling zullen hebben voor de master. ‘Ik denk dat ongeveer dertig Fransen en twintig Nederlanders zich aanmelden.’
Het gaat om een niet door de overheid bekostigde professionele master. Er wordt dus een hoger schoolgeld gevraagd en de student krijgt geen beurs. In tegenstelling tot academische masters, die meer gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek, zijn professionele masters gericht op de toepassing van kennis.
Twaalf docenten zetten zich op het moment vrijwillig in voor het maken van een onderwijsprogramma. ‘Je kunt geen docent-uren van een bekostigde bachelor gebruiken voor het opzetten van een niet-bekostigde master’, vindt Kloet. Als de master er straks komt, dan komen daar uren voor. De docenten kunnen dan, volgens Kloet, met terugwerkende kracht ‘uitbetaald’ worden.
De opleiding gaat anderhalf jaar duren en begint volgens planning in november dit jaar. De naam van de opleiding is nog niet bekend. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?