Terug naar overzicht

Extra instroom CMD moet krimp van Avans tegengaan

Door extra studenten in te schrijven bij de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) verwacht de Raad van Bestuur het verlies aan marktaandeel een halt toe te roepen. Dat blijkt uit de kaderbrief voor de begroting 2006.

Al enkele jaren loopt het marktaandeel van Avans Hogeschool gestadig terug. Ook voor het komende studiejaar blijft het aantal aanmeldingen flink achter bij het landelijk gemiddelde. Vorige week stond de teller ruim 8 procent lager dan precies een jaar geleden. Landelijk bedroeg de achterstand maar 1,6 procent. Dat betekent opnieuw verlies van marktaandeel.
In het meerjarenbeleidsplan, dat in 2002 werd vastgesteld, ging de Raad van Bestuur uit van behoud van marktaandeel. In 2003 en 2004 is dat niet gerealiseerd. Voor 2005-2006 dreigt het marktaandeel wederom terug te lopen. Toch houdt de Raad van Bestuur vast aan het perspectief van behoud van marktaandeel, zo staat te lezen in de kaderbrief voor de begroting 2006. Men denkt dat te bereiken door middel van ‘groei bij enkele academies ter compensatie van de onvermijdelijke krimp bij andere academies’.

Uit de gewone aanmeldingen valt die compensatie nauwelijks te halen, zo blijkt uit de cijfers. De bescheiden groei bij enkele opleidingen valt in het niet bij de afkalving van andere.
Een belangrijke factor is net als vorig jaar de krimp bij de Pabo Breda. Daar stond de teller vorige week ruim 28 procent lager dan een jaar geleden; landelijk blijft de pabo-instroom 5 procent achter bij 2004. De achteruitgang bij de Pabo tikt flink aan binnen Avans Hogeschool, omdat het een grote opleiding is. Een andere tegenvaller is de onverwachte stagnatie bij de opleiding Bouwkunde in ‘s-Hertogenbosch, die 40 procent minder aanmeldingen telt dan vorig jaar. Bij nog meer Bossche opleidingen valt het aantal aanmeldingen trouwens tegen, zoals Integrale Veiligheid (-22 procent) en Informatica (-16 procent). Al met al ligt het aantal aanmeldingen voor de locatie Den Bosch 13,3 procent achter ten opzichte van een jaar geleden.
Sommige Avans-opleidingen groeien, maar dat is te weinig om de krimp van anderen op te vangen. De grootste bijdrage in de groei levert de laboratoriumopleiding in Breda met een toename van 45 procent.

Het zwaarste tegenwicht tegen de afkalving moet dan ook komen van de twee Bredase opleidingen waarvoor onlangs de numerus fixus in afgeschaft, Fysiotherapie en CMD. Door de toegangspoorten daar open te zetten kan Avans Hogeschool naar schatting 250 eerstejaars extra inschrijven.
De bijdrage van Fysiotherapie daarin zal relatief beperkt zijn, omdat dat een krimpende sector is. Het aantal inschrijvingen zal naar verwachting enkele tientallen hoger uitvallen dan de tot nu toe gehanteerde fixus van 125.
De grootste winst moet van CMD komen, waar men rekent op zo’n 200 meer inschrijvingen dan vorig jaar, nu de numerus fixus van de baan is. Eerder deze week maakte de Academie voor ICT & Media bekend, dat met het oog daarop negen extra docenten zullen worden aangetrokken.

Het effect van de opheffing van de numerus fixus (circa 250 eerstejaars erbij) lijkt overigens niet voldoende om de achterstand helemaal in te lopen. Wanneer vanaf nu niet een inhaalslag wordt gemaakt, resteert in september ondanks de maatregel een krimp ter grootte van circa 150 eerstejaars. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?