Terug naar overzicht

Fontys en Windesheim laten ongediplomeerden toe

Fontys Hogescholen en Christelijke Hogeschool Windesheim beginnen in september met de experimentele toelating van eerstejaars die niet over de doorgaans vereiste papieren beschikken. Het gaat om experimenten die vorig jaar werden goedgekeurd door de commissie Korthals.

Onder het motto ‘Fontys geeft ruim baan aan talent’ heeft de instelling gisteren het startschot voor de wervingscampagne gegeven. Er worden maximaal vijftig jongeren tussen de 16 en 21 jaar toegelaten die niet voldoende vooropleiding hebben, maar die wel op een andere manier passende competenties hebben opgedaan. Gedurende de zomermaanden doorlopen de kandidaten een strenge selectieprocedure. De competenties worden dubbel getest. Een toelatingstest moet met goed gevolg worden afgelegd, daarna moet men een assessment doorstaan. Kandidaten moeten hiervoor een portfolio overleggen.

Alle bacheloropleidingen van Fontys doen aan het experiment mee behalve de fixusopleidingen (Journalistiek en Fysiotherapie) en de opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden (Hogeschool voor de Kunsten, Sporthogeschool en opleiding Logopedie). (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?