Terug naar overzicht

GMR aan secretaresses: ‘Geen negatieve houding’

‘Ernstige zorg’ over het rapport-Schutte en diverse andere dossiers is de aanleiding geweest om een vertrouwensbreuk met de Raad van Bestuur vast te stellen. Dat schrijft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in antwoord op een brief van 21 managementassistentes die tot een constructievere houding had opgeroepen. De GMR ontkent een negatieve houding te hebben aangenomen.
De secretaresses hadden de brief geschreven in reactie op het standpunt van de medezeggenschapsraad over het rapport-Schutte, waarin Avans Hogeschool wordt verweten in het verleden 21 miljoen euro te veel aan overheidsbekostiging te hebben opgestreken door onjuiste inschrijvingen. Dat bedrag zou moeten worden terugbetaald, maar Avans Hogeschool verzet zich daartegen.

De GMR benadrukt dat bij de standpuntbepaling de gevoelens in de achterban zijn meegewogen: ‘Die gevoelens lopen uiteen, zo bleek uit de verhalen: van medewerkers die hun schouders ophalen tot diegenen die geen vertrouwen in deze Raad van Bestuur meer hebben, maar ook werden er wel positieve geluiden gehoord, die echter sober in aantal waren.’
Door een vertrouwensbreuk vast te stellen heeft de GMR ‘een serieus signaal naar de Raad van Bestuur af willen geven’, aldus de antwoordbrief. ‘Voorgaande is ingegeven doordat de GMR terdege zijn eigen verantwoordelijkheid wilde dragen en een standpunt in moest nemen, gebaseerd op de feiten en ongenoegen onder het personeel en studenten. In de ogen van de GMR is het juist deze constructieve aanpak geweest die de ogen geopend heeft van de organisatie.’

De medezeggenschapsraad spreekt zijn waardering uit voor de betrokkenheid van de secretaresses, maar verbaast zich erover niets van hen te hebben vernomen via de medezeggenschapsraden van academies en diensteenheden: ‘In het overleg met de voorzitters van de deelraden is immers het onderzoek en rapport van de commissie Schutte uitvoerig besproken en de GMR mag verwachten dat zij namens hun achterban spreken.’

De managementassistentes hadden ook voorgesteld bij belangrijke kwesties hearings te organiseren voor de achterban. De GMR schrijft dat in dit geval te hebben overwogen, maar ervan te hebben afgezien vanwege tijdsdruk en organisatieproblemen. Wel wordt erkend dat de communicatie met de achterban gebreken vertoont. Om daar iets aan te doen start de GMR een community op Blackboard. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?