Terug naar overzicht

GMR verbolgen over uitlatingen Van Kalmthout

De publieke uithaal afgelopen vrijdag naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad door Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, heeft zijn doel niet gemist. Vanmiddag toonde de GMR zich verontwaardigd bij de behandeling van twee weken geleden vastgestelde ‘vertrouwensbreuk’.

Van Kalmthout deed zijn uitspraken in een toespraak bij de officiële start van de verbouwing van het gebouw in ‘s-Hertogenbosch. Verwijzend naar de claim van 21 miljoen euro door de commissie Schutte en de daarover gerezen problemen met de GMR zei hij: ‘We moeten ons richten op de toekomst, op onze droom die gerealiseerd wordt. We laten ons daar niet van afhouden, noch door de commissie Schutte, noch door de medezeggenschapsraad. We rekenen op uw steun.’

De medezeggenschapsraad voelde zich geschoffeerd door de woorden van de bestuurder, zo bleek vanmiddag.
GMR-lid Peer Trepels: ‘We worden hiermee als raad in het rijtje van vijanden van Avans geplaatst. Schandalig.’
Eerder vorige week had het Dagelijks Bestuur van de GMR met de Raad van Bestuur – Van Kalmthout was daarbij afwezig – gesproken over mogelijkheden om uit de vertrouwenscrisis te raken. GMR-lid Frans Loots: ‘We hebben toen afgesproken de condities te formuleren waaronder aan herstel van vertrouwen kan worden gewerkt. Wij buigen ons nu over een handreiking. Het is jammer dat we in zo’n periode met dit soort uitspraken worden geconfronteerd.’ Loots vindt excuses op zijn plaats.

De GMR besloot ondanks de ergernis over de woorden van Van Kalmthout zich te houden aan de afspraak om condities te formuleren waaronder het gesprek met de Raad van Bestuur kan worden heropend. Enerzijds wil de medezeggenschapsraad een ‘pas op de plaats’ voor het dossier Schutte en een reeks ‘probleemdossiers’: de begrotingsproblematiek, de reorganisatie van de ondersteunende diensten, het P&O-beleid, de invoeringsproblemen rond de Bachelor-Masterstructuur en majors en minors, de dalende instroom en het externe strategisch beleid. Per dossier zou moeten worden bekeken hoe groot de problemen zijn en welk beleid ertegenover moet worden gesteld. Daarnaast denkt men aan nieuwe initiatieven die een betere verstandhouding tussen de Raad van Bestuur en de GMR kunnen bevorderen.
Als ‘voorafgaande conditie’ wil de GMR, dat beide partijen er blijk van geven elkaar serieus te nemen, en bereid zijn deugdelijke controleerbare afspraken te maken.

Lang werd er geredetwist over de wenselijkheid van een bemiddelaar of externe deskundige. Uiteindelijk besloot men die optie in ieder geval open te houden voor een eventuele volgende fase van het gesprek.
Het Dagelijks Bestuur van de GMR werkt aan een brief aan de Raad van Bestuur waarin de voorstellen worden geformuleerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?