Terug naar overzicht

Havisten leren hulpverleningskamp inrichten

Ze zijn helaas een bekend fenomeen: de tentenkampen die in allerijl worden opgebouwd na een ramp of in een oorlogsgebied. Maar waarmee moet je eigenlijk rekening houden bij de inrichting van zo’n kamp? Havisten kunnen dat vanaf september via Avans Hogeschool leren tijdens de schakelmodule ‘Hulpverleningskamp’.
De schakelmodule is een initiatief van het samenwerkingsverband VO-Hbo ’s-Hertogenbosch en zal worden gegeven door docenten Techniek van Avans Hogeschool.
Leerlingen met het profiel Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid leren in vier weken hoe ze een hulpverleningskamp moeten inrichten. Ze moeten daarbij rekening houden met het aantal en de aard van de op te vangen mensen, met de omvang van het kamp en de gebruiksduur. Op basis daarvan ontwerpen ze wooneenheden, gemeenschappelijke ruimten en infrastructuur. Uiteindelijk mogen ze het kamp op schaal bouwen.

In september start ook de schakelmodule ‘Zet de Jeugd op de Kaart’. Docenten Management & Bestuurskunde in Den Bosch geven hoorcolleges over bestuurlijke verhoudingen, communicatie, beleidsadvies en projectmatig werken. Vervolgens moeten de leerlingen het College van B&W adviseren over hun jongerenbeleid.
Door middel van een schakelmodule moet de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hbo beter verlopen. Vooral havisten hebben moeite met de overgang, bleek uit het propedeuserendement. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?