Terug naar overzicht

HBO-raad krijgt regie bij aanvragen kort-hbo nieuwe stijl

Hogescholen die een licentie voor een experimenteel kort programma willen, moeten hun aanvraag voorleggen aan de HBO-raad. Dat is afgesproken in de algemene vergadering van de HBO-raad.
Staatssecretaris Rutte komt binnenkort met uitgewerkte plannen over het kort-hbo nieuwe stijl. Dergelijke programma’s werden enkele jaren geleden onder minister Hermans tegen de zin van het veld afgeschaft. Maar in de nieuwe BaMastructuur mag er weer mee geëxperimenteerd worden onder de naam ‘associate degree’ (AD).
Voor de nieuwe programma’s gelden striktere regels dan voor die van vroeger. Het AD kan in twee jaar worden behaald. Men kan ermee verder studeren voor het bachelordiploma of ermee de arbeidsmarkt op. Voorwaarde voor een AD-licentie is dat het programma onlosmakelijk is verbonden met een bestaande bacheloropleiding.

De herinvoering van korte programma’s hebben diverse externe partijen (commerciële hogescholen, kenniscentra e.d.) op het idee gebracht AD-experimenten te ontwikkelen. De HBO-raad is daardoor wakker geschud: men vindt die initiatieven ongewenst en wil de centrale regie hebben.
Daarom heeft de algemene vergadering besloten dat hogescholen hun AD-aanvragen eerst moeten voorleggen aan het bestuur vann de HBO-raad. Die toetst ze alvorens ze door te sturen aan de staatssecretaris en aan Nederlands-Vlaamse Accreditaie Organisatie.

De tweejarige hbo-opleidingen zijn met name interessant voor studenten die een gewone bacheloropleiding te lang vinden duren. Zij vallen nu vaak tussentijds uit of beginnen er niet eens aan omdat ze er tegenop zien. Maar ook aan werkenden die een extra kwalificatie op hbo-niveau willen halen, biedt het associate degree mogelijkheden.
Met name het midden- en kleinbedrijf dringt aan op de experimenten. Toch zal nog moeten blijken of er voldoende emplooi is voor de nieuwe afgestudeerden. Voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland – die als minister van onderwijs een streep haalde door het fraudegevoelige kort-hbo – voorspelt dat het associate degree uitstekend zal voorzien in de groeiende behoefte aan hoger opgeleiden. Maar werkgeversorganisatie VNO-NCW is bang dat het nieuwe associate degree de vierjarige bacheloropleidingen zal kannibaliseren en dat de kenniseconomie er netto niets mee opschiet. (FG, HC/HOP)

(Bijgewerkt: 10 juni 2005, 13.40 uur.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?