Terug naar overzicht

Hoog collegegeld dertigplussers is leeftijdsdiscriminatie

Het hogere collegegeld voor dertigplussers staat sinds vorige week onder druk. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde op 7 juni dat een 36-jarige geneeskundestudent van de Vrije Universiteit in 2003 ten onrechte meer moest betalen.
De uitspraak van de commissie geldt als een advies en is dus niet bindend. Een woordvoerder van het ministerie van OCW denkt dat de reikwijdte beperkt zal zijn. ‘De commissie heeft zich uitgesproken over leeftijdsdiscriminatie in een specifieke zaak. Als instellingen kunnen beargumenteren waarom ze dertigplussers een hoger collegegeld laten betalen, dan is er volgens ons geen probleem.’

Maar het argument van de Vrije Universiteit dat het hoge collegegeld van dertigplussers gebruikt wordt om de collegegelden van jongeren laag te houden, verwees de commissie naar de prullenbak. Voorzitter Kim Toering van de LSVb denkt dan ook een krachtig wapen in handen te hebben tegen leeftijdsdiscriminatie. ‘Als instellingen de dertigplussers een hoog collegegeld blijven vragen, staan wij dankzij deze uitspraak sterker bij de rechter.’

Als Ruttes nieuwe Wet op het hoger onderwijs in 2007 in werking treedt, behoort het hoge collegegeld voor dertigplussers tot het verleden. Met het oog op levenlang leren krijgt iedere student, ongeacht zijn leeftijd, leerrechten voor de duur van zijn opleiding plus een uitlooptijd van twee jaar. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?