Terug naar overzicht

Lesuren overal drie kwartier

Volgend jaar duren de lesuren op heel Avans Hogeschool 45 minuten. Dat staat in een uniform rooster van lestijden waarmee de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gisteren heeft ingestemd.

Lesuren van drie kwartier waren in sommige academies al gemeengoed. Bij andere academies duurden de uren vijftig minuten. Daarin moest een keuze worden gemaakt, omdat men de lestijden voor heel Avans wil gelijkschakelen. Nu dat is geregeld kan er soepeler centraal worden geroosterd, wat naar verwachting tot een efficiënter gebruik van lokalen zal leiden. Ook de werkplannning wordt er minder complex door.
De keuze voor lesuren van 45 minuten is een tegenvaller voor de academieraden van de Academie voor Algemeen Financieel Management (AAFM) en de International School in Breda, die negatief over het plan hadden geadviseerd. Zij vinden dat de effectieve lestijd te kort wordt.

Om docenten en studenten de gelegenheid te geven zich te verplaatsen is tussen de lesuren wel steeds vijf minuten overlooptijd gepland. Die kan bij dubbele uren voor een korte pauze worden gebruikt.

De GMR stemt overigens in op voorwaarde dat de middagpauze van 12.15 tot 14.00 uur gaat duren. Dat is tien minuten langer dan in het oorspronkelijke plan van de Raad van Bestuur. Die tijd zou gevonden kunnen worden door de overloopminuten in de avond te laten vervallen. Dan krijgen vooral deeltijdstudenten les, vaak in blokken van twee lesuren. Naar verwachting neemt de Raad van Bestuur dat wijzigingsvoorstel over. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?