Terug naar overzicht

LSVb: ‘Inholland maakt begeleiding niet waar’

De Hogeschool Inholland maakt haar beloftes over persoonlijke begeleiding niet waar. Dat concludeert studentenvakbond LSVb uit onderzoek onder studenten van zestien verschillende opleidingen.
Hetzelfde bleek uit eerdere studentenenquêtes voor de Keuzegids Hoger Onderwijs. Inholland kreeg daarbij de meeste kritiek van alle hogescholen. De praktische organisatie van roosters en het contact met docenten bleken zwakke punten.

In april kwam de studentenbond al met voorlopige, uiterst negatieve conclusies uit een enquête onder studenten van Inholland. Dit resultaat bleek gebaseerd op een zeer klein aantal ondervraagden, en riep daarom zeker bij de hogeschool veel kritiek op. Maar volgens de LSVb blijven de klachten binnenkomen. Dit was aanleiding voor een breder opgezet onderzoek onder 135 studenten in Haarlem en Rotterdam. 9 juni presenteerde de bond de resultaten.

Het nieuwe rapport biedt inderdaad een genuanceerder beeld. Over een aantal zaken zijn de studenten van Inholland behoorlijk tevreden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de groepsgrootte bij werkgroepen en hoorcolleges. Ook het oordeel over de docenten is redelijk mild. Kritischer zijn de studenten over het persoonlijke contact. Slechts 39 procent vindt dat de docenten genoeg tijd voor ze hebben.
De klap op de vuurpijl van het LSVb-onderzoek zijn de antwoorden over het ‘persoonlijk leerplan’. Maar liefst 97 procent van de studenten zegt dat er nog niet zo’n plan met ze is opgesteld. ‘Uiterst curieus’, reageert de studentenbond. Want juist dat persoonlijk leerplan is een hoeksteen van het ‘moderne’ onderwijsconcept dat Inholland uitdraagt: studenten hebben volgens dit concept minder contactonderwijs nodig, omdat ze zelfstandig hun eigen leerplan volgen. Maar dat plan moet er dan wel liggen.

Inholland is nog niet voor commentaar bereikbaar. Maar bij Choice, het centrum dat onder meer de jaarlijkse Keuzegids Hoger Onderwijs opstelt, reageert men niet verbaasd op de LSVb-resultaten. Ook in de grote landelijke enquêtes voor deze gids kwam Inholland er de laatste twee jaar slecht vanaf. Frank Steenkamp, projectleider bij Choice: ‘Van alle hogescholen kregen de vestigingen van Inholland relatief de meeste kritiek.’ Die kritiek betrof onder meer de docenten, de onderwijsmethodes en de praktische organisatie van lesroosters en tentamens.

Het punt sluit aan bij een klacht die ook de LSVb veel te horen kreeg. In de enquête van de studentenbond zat geen vraag over lesroosters, maar aan het slot mochten studenten zelf nog hun grieven noemen. Daarbij klaagden ze ‘erg veel over incomplete roosters, niet gecommuniceerde roosterwijzigingen, tentamencijfers die te laat binnenkomen en de hoge lesuitval,’ aldus de vakbond.
Desgevraagd wijst Steenkamp van Choice erop dat ook landelijke visitatiecommissies de laatste jaren meermalen kritiek op Inholland hebben geleverd. Hij verwijst naar een telling door het ministerie van onderwijs: ‘Alleen de Rotterdamse vestiging van de hogeschool scoorde in die beoordeling gemiddeld redelijk, maar alle andere vestigingen kregen bovengemiddelde kritiek – enkele zelfs ronduit veel.’ Volgens Steenkamp zijn de problemen van Inholland dan ook ernstiger dan de hogeschool tot nu toe zelf wil toegeven. ‘En om problemen op te kunnen lossen, moet je ze eerst volledig onder ogen durven zien.’

Nog deze zomer rondt de Onderwijsinspectie een onderzoek bij Inholland af. Naar aanleiding van de aanhoudende klachtenregen over de onderwijskwaliteit van de instelling gaf staatssecretaris Rutte in april opdracht voor dit onderzoek. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?