Terug naar overzicht

‘Mastertrein dendert voort’

De Academie voor ICT en Media in Breda ontwikkelt masters terwijl de academieraad niet om instemming is gevraagd. Dit zeiden de academieraadsleden tijdens hun vergadering vanochtend. ‘De mastertrein dendert voort’, merkte docentlid Jan Woolderink op.

De Academie voor ICT en Media (AIM) wil in samenwerking met Avans+ in september beginnen met een ICT-master, die volgt op de bachelor Bedrijfskundige Informatica. Er is hierover al voorlichting geweest aan studenten. Er wordt ook al gesproken over masters voor Informatica en Technische Informatica, hoewel het nog niet zeker is dat die er op korte termijn ook komen.
Het steekt de leden van academieraad dat zij daar niet bij betrokken worden. Volgens docentlid Natasja Aarts is de raad niet tégen het oprichten van masters. ‘We vinden alleen dat er een duidelijk beleidskader voor zou moeten zijn waarmee wij kunnen instemmen.’ Collega Robin Schellius voegt toe: ‘Het moeten controleerbare stukken zijn.’
Adjunct-directeur Toon Kloet legde uit dat de BI-master niet van de AIM is, maar van Avans+ (de commerciële tak van Avans Hogeschool). ‘De financiering en het risico liggen daar.’ De docenten van AIM worden – als alles doorgaat, dat hangt af van het aantal aanmeldingen – alleen betrokken bij het aanbieden van het onderwijs. Hij vroeg zich daarom af of instemming van de academieraad wel nodig is.
Op verzoek van de raad zegde Kloet toe zijn verhaal op papier te zetten. Volgens Aarts moeten de plannen van AIM om een aantrekkelijke aanbieder van onderwijs aan Avans+ te zijn ook in het jaarplan van de academie komen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?