Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad: ‘Vertrouwensbreuk’

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft vanmiddag een ‘vertrouwensbreuk met de Raad van Bestuur’ vastgesteld. Aanleiding is het rapport van de commissie Schutte en de wijze waarop die boodschap in de organisatie is aangekomen.
Sommige leden van de GMR wilden verder gaan en definitief het vertrouwen in de Raad van Bestuur opzeggen. Met vijf stemmen voor, zes stemmen tegen en twee onthoudingen haalde een motie van die strekking het niet.
Daarop besloot de medezeggenschapsraad met tien tegen twee stemmen bij één onthouding vast te stellen dat er van een vertrouwensbreuk sprake is, en dat aan de Raad van Bestuur kenbaar te maken. Raad van Bestuur en GMR zullen beide moeten zoeken naar wegen om het vertrouwen te herstellen.
De GMR worstelde met het onderwerp. Men vond het moeilijk een standpunt in te nemen over het oordeel van de commissie Schutte over Avans Hogeschool.
De hogeschool zou volgens het rapport tenminste 21 miljoen euro onterecht verkregen bekostiging moeten terugbetalen. De Raad van Bestuur van Avans gaat daarover een juridisch gevecht aan, dat lang kan gaan duren.
Veel leden meenden echter dat sommige in het rapport besproken inschrijvingspraktijken niet door de beugel konden, los van de kwestie of het juridisch mocht.
De GMR kan formeel de Raad van Bestuur niet naar huis sturen. Maar een uitspraak in die richting zou gewicht in de schaal kunnen leggen. Een deel van de GMR vond dat te ver gaan vanwege de twijfels over de uitkomst van de juridische strijd. Bovendien vroeg men zich af wat de gevolgen van zo’n stap voor de pr van de instelling weer zouden zijn.

Opvallend was de vaststelling van meerdere GMR-leden, dat bij de personeelsbijeenkomsten van de vorige week was gebleken dat bestuursvoorzitter Harry Koopman emotioneel bij de zaak betrokken is. Dat leidde tot de suggestie dat het misschien beter zou zijn hem ‘van het dossier af te halen’.

Bij veel GMR-leden speelden in de besluitvorming de gevoelens in hun achterban een grote rol. Die gevoelens lopen uiteen, zo bleek uit de verhalen: van medewerkers die hun schouders ophalen tot diegenen die geen vertrouwen in deze Raad van Bestuur meer hebben. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?