Terug naar overzicht

Mkb luidt de noodklok

Zodra de economie aantrekt ontstaat er zo’n groot tekort aan gekwalificeerd personeel in het midden- en kleinbedrijf dat werkgevers in het buitenland moeten gaan werven.
Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat de instroom uit het beroepsonderwijs bij lange na niet groot genoeg zal zijn om de uitstroom van babyboomers te compenseren. Afhankelijk van de werkgelegenheidsgroei komt het mkb 15 tot 93 duizend fulltime medewerkers per jaar tekort.

Dit probleem wordt verergerd doordat een deel van de jonge werknemers te laag is opgeleid. Maar veertig procent van de mkb-ondernemers is tevreden over het niveau van de mbo’ers. Zo’n dertig procent neemt nu hbo’ers in dienst waar vijf jaar geleden mbo’ers voldeden.
De stijgende behoefte aan hoger opgeleiden wordt aan de ene kant veroorzaakt doordat het werk van nu meer kennis vereist. Maar het kan volgens de onderzoekers ook betekenen dat het onderwijsniveau en de waarde van het mbo- en hbo-diploma aan inflatie onderhevig zijn.

Om te voorkomen dat het mkb straks zo’n vijftigduizend werknemers uit het buitenland moet halen zal het beroepsonderwijs beter moeten gaan presteren. De voortijdige studieuitval moet omlaag, er moeten meer mbo’ers op niveau 4 afstuderen en de doorstroom naar het hbo kan beter. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?