Terug naar overzicht

Netwerk hoger-onderwijsjournalistiek

Redacties van universiteits- en hogeschoolbladen hebben een netwerk opgericht voor journalisten die over hoger onderwijs schrijven. Professionalisering en uitwisseling van kennis en ervaring zijn de voornaamste doelstellingen.  

Een belangrijke activiteit van het nieuwe netwerk is de organisatie van een jaarlijks congres. Centraal op het eerste congres in december staat de vraag wat de instellingsbladen kunnen doen om meer jonge lezers aan zich te binden. Er zal bovendien een prijs worden uitgereikt voor het beste artikel dat het afgelopen jaar in de bladen verscheen. 

De redactie van Punt neemt deel aan het netwerk. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?