Terug naar overzicht

Nieuw lesrooster voor Avans vastgesteld

Voor het eerst is een Avansbreed lesrooster van kracht. De Raad van Bestuur heeft het voorstel met de aanpassingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vastgestld.

Lesuren hebben voortaan overal een omvang van 45 minuten. Voor sommige opleidingen betekent dat een verkorting met vij minuten.
Tussen de lestijden zit telkens vijf minuten overlooptijd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?