Terug naar overzicht

‘Noem hogescholen colleges’

De commissie-Abrahamsen, die deze week rapport uitbracht over de titulatuur van hbo’ers en academici, pleit voor meer duidelijkheid over de namen waarmee het Nederlandse hoger onderwijs zich in het buitenland mag tooien. Hogescholen die alleen onderwijs geven zouden zichzelf internationaal het best als college kunnen afficheren.
De naam university – al dan niet in combinatie met woorden als applied science of education – zou wat de commissie betreft alleen gebruikt mogen worden door instellingen die zich voor een substantieel deel bezighouden met (toegepast) onderzoek.

Navraag bij Nuffic, de internationaliseringsclub van het Nederlandse hoger onderwijs, leert dat de term college internationaal veel betekenissen heeft. Volgens medewerker Robert Warmenhoven is deze in de Verenigde Staten synoniem voor universiteit en heeft het Verenigd Koninkrijk colleges op mbo-niveau (colleges of further education), hbo-niveau (colleges of higher education), maar ook op universitair niveau: topuniversiteiten als Oxford en Cambridge zijn in feite samengesteld uit tientallen colleges.

Toch reageren de direct belanghebbenden niet afwijzend op het voorstel. Universiteitenkoepel VSNU vindt het ronduit een goed idee en de HBO-raad gaat het voorstel de komende tijd serieus bestuderen. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?