Terug naar overzicht

N@tschool, AIM-web, CMD-web en PABO-web gaan over op Blackboard

De digitale leeromgeving N@tschool bij de Academie voor Financieel Management in Den Bosch gaat verdwijnen. Met ingang van februari 2006 moet hier Blackboard voor in de plaats komen. Ook de Academie voor ICT en Media en de Pabo in Breda moeten hun eigen webomgeving gaan vervangen door Blackboard.

De Raad van Bestuur heeft besloten dat alle academies met dezelfde digitale leeromgeving moeten gaan werken. Dat is Blackboard, die bij de meeste academies al in gebruik is.
Bij de Bossche Academie voor Financieel Management (AFM) is sinds enkele jaren N@tschool in de lucht. Hierop staat al het studiemateriaal digitaal opgeslagen. De Academie voor ICT en Media (AIM) en de Pabo gebruiken respectievelijk AIM-web en Pabo-web. Binnen de AIM is er ook nog het CMD-web, dat hoort bij de opleiding Communication & Multimedia Design.
Volgens Jan Snijders, coördinator e-learning bij het Leer- en Innovatiecentrum (LIC), zijn op Blackboard dezelfde toepassingen mogelijk – en wellicht meer – dan op N@tschool, AIM-web, CMD-web en PABO-web.
Bij de AFM komen eerst enkele proeven met Blackboard. ‘Op basis van de ervaringen die we daar opdoen, gaat heel de academie over.’ Tot die tijd blijft N@tschool functioneren. ‘Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken.’
Bij de AIM en de Pabo wordt Blackboard stapsgewijs ingevoerd. In september gaat de propedeuse naar Blackboard. Binnen het schooljaar volgen de andere gebruikers. CMD gaat september 2006 over op Blackboard. (GR/PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?