Terug naar overzicht

Numerus fixus CMD mogelijk volgend jaar weer terug

De numerus fixus komt volgend jaar mogelijk weer terug bij de opleiding Communication & Multimediadesign (CMD) in Breda. Dit schrijft het docententeam in een e-mail aan de studenten. Afgevaardigden van het team hadden afgelopen woensdag een gesprek met Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, naar aanleiding van een ‘brief met eisen’ die het team had gestuurd.

In april heeft de Raad van Bestuur besloten om de numerus fixus van de opleiding Communication & Multimediadesign af te halen. De opleiding verwacht nu een ruim twee keer grotere instroom. Opleidingshoofd Jurriënne Ossewold stapte uit protest op. De studenten hielden acties en het docententeam stuurde een brief met eisen naar de Raad van Bestuur, waarin het team onder meer aangaf dat het vindt dat het bestuur de kwaliteit van de opleiding niet verloren mag laten gaan.
Dat alles heeft er volgens CMD-docent Norbert Kuiper voor gezorgd dat er bij het Avansbestuur meer besef is van de crisissituatie waarin CMD bang is terecht te komen. ‘Er is veel losgekomen bij het bestuur van Avans, niet in de laatste plaats door jullie acties. Dankjulliewel! We waren erg onder de indruk van jullie inzet en de inventiviteit van jullie acties’, zo sluit het team de brief aan de studenten af.
Om de numerus fixus volgend schooljaar terug te krijgen, moet het team wel met goed onderbouwde argumenten komen, zo is afgesproken met Frans van Kalmthout. Om de verwachte hogere studenteninstroom aan te kunnen, worden er extra docenten aangenomen en de partijen gaan bekijken of het mogelijk is CMD op termijn op één locatie te vestigen. Nu zijn er nog twee locaties (Lovensdijkstraat en Beukenlaan), er werd gevreesd dat dit er zelfs drie worden als er meer studenten bijkomen.
De studenten zijn tevreden met de maatregelen die nu genomen zijn, meldt Ruben Haverkamp namens het actiecomité. ‘Wel jammer dat het zover moest komen. Als er vooraf een betere communicatie was geweest tussen Raad van Bestuur en CMD, had Jurriënne niet hoeven opstappen en hadden wij geen actie hoeven voeren.’

Frans van Kalmthout meldt dat het bestuur de numerus fixus niet alleen van de opleiding afhaalde om de strijd met de nieuwe Gamesschool aan te kunnen – wat veel studenten een onzinargument vonden – maar ook omdat de instroom in maart tegen leek te vallen. ‘De academie had aangegeven dat er capaciteit was voor 200 studenten. In maart hadden zich er pas 112 ingeschreven, waarvan een gedeelte nog kon afvallen. Een numerus fixus kan studenten tegenhouden zich voor een opleiding aan te melden. De groep die zekerheid wil, kiest namelijk liever voor een opleiding waar ze zeker terecht kunnen.’
Van Kalmthout benadrukt dat de Raad van Bestuur er geenszins op uit was CMD fors te laten groeien, met het doel de algemene instroom bij Avans Hogeschool op te trekken (die loopt achter bij de landelijke trend). ‘Het zou voor ons moreel niet aanvaardbaar zijn veel meer studenten aan te nemen, dan er plek voor is in het werkveld. We staan voor gematigde groei.’
Gematigde groei is volgens het bestuurslid mogelijk bij CMD, omdat het de bedoeling is de major Communication & Multimedia Management meer onder de aandacht te brengen. Dit komt volgens Van Kalmthout ook voort uit de gedacht dat CMD niet teveel moet gaan concurreren met de designafdeling van de kunstacademie.
‘Voor de ontwikkeling van deze major heeft CMD 120.000 euro gekregen, dat is twee keer zoveel als majors nu krijgen.’ Het is de bedoeling dat straks ruim meer dan de helft van de studenten van CMD kiest voor de major CMM. Voorlopig is daar nog geen sprake van. CMM komt nu pas van de grond. De eerste twintig propedeusestudenten hebben nu gekozen voor de major CMM, die vooral bedoeld is voor studenten die niet de designkant uit willen. De rest, meer dan tachtig, kiest voor CMD. Die verhouding moet volgens Van Kalmthout heel anders worden. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?