Terug naar overzicht

Plan: totale internationalisering onder International School

Alle internationale trajecten van Avans Hogeschool moeten onder regie van de International School komen, die wordt omgevormd tot ‘International Institute’. Dat staat in de ‘oriënterende verkenning’ van de ‘werkgroep Internationalisering’ die moest adviseren over de toekomst van de International School. De Raad van Bestuur heeft op 9 mei ingestemd met ‘de richting die in het rapport van de werkgroep Internationalisering is aangegeven’. De inhoud van het rapport was tot vandaag nog niet in brede kring bekend.

Aanleiding voor de werkgroep waren de zorgen om de toekomst van de International School, die, zo vond de Raad van Bestuur, om diverse redenen niet op het bestaande pad verder kon. De manier waarop buitenlandse studenten in het verleden werden ingeschreven ligt onder vuur van de commissie Schutte, de staatssecretaris heeft maatregelen aangekondigd tegen de ongeremde overheidsbekostiging van niet-EU-studenten en er bestaat veel kritiek op de manier waarop Chinese studenten werden geworven.
Door de aanpassing van het inschrijvingsbeleid aan de veranderde omstandigheden zullen belangrijke categorieën buitenlandse studenten, zoals Chinezen, Hongaren en Fransen, de komende jaren in veel mindere aantallen aan de International School worden ingeschreven, zo is de verwachting.

Het plan van de werkgroep, onder leiding van de inmiddels gepensioneerde Jos Ossewaarde van de Raad van Bestuur, moet een nieuwe invulling aan de International School geven. Het takenpakket zou veel breder moeten worden dan de huidige onderwijsfunctie binnen een beperkt aantal vakgebieden. Met name komt daar de verantwoordelijkheid bij voor de centrale regie en ondersteuning van het totaal aan internationale activiteiten van Avans Hogeschool. Vandaar dat in het plan wordt voorgesteld de naam te veranderen in ‘International Institute’ en de positie binnen de organisatie te veranderen: die wordt vergelijkbaar met de positionering van het Leer- en Innovatiecentrum ten behoeve van alle academies.
Het betekent niet dat alle werkzaamheden op het gebied van internationalisering bij de bestaande academies worden weggenomen. ‘Het is juist van belang dat in de nieuwe opzet de academies gestimuleerd worden om zelf activiteiten op het gebied van internationalisering te ondernemen, zodat internationalisering ook werkelijk Avans-breed kan worden ingevuld’, aldus het advies. ‘Het International Institute kan als expertisecentrum in voortdurende interactie met de academies activiteiten op het gebied van internationalisering binnen academies stimuleren, professioneel ondersteunen en daardoor juist krachtiger maken.’
De bedoeling van de sterke regie-functie is vooral het voorkomen van ‘ongewenste wildgroei’. De contacten met buitenlandse instellingen of contactpersonen worden volgens het plan straks ‘in principe’ onderhouden door het International Institute. Academies kunnen ook contacten onderhouden, maar alleen onder regie van het nieuwe instituut. Buitenlandstages van studenten worden ook onder de regie van het instituut gebracht.

Over de rol en positie van de huidige opleiding International Business and Languages van de Academie voor Marketing in Den Bosch in de nieuwe opzet geeft het advies geen duidelijkheid.
Diverse gevolgen van het plan voor de ondersteuning zijn wel uitgewerkt. De eigen internationale activiteiten van het LIC, met name op het gebied van ondersteuning bij Engelstalig onderwijs, zullen worden voortgezet. Het LIC brengt een ‘consultant’ in bij het International Institute. Ook van de academies worden consultants verwacht.
Er zijn flinke effecten te verwachten voor rol van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken. Die is momenteel verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de taken die straks naar het International Institute zouden worden overgeheveld: met name de ondersteuning van de academies en studenten die naar het buitenland gaan, en het werven en bestemmen van internationale beurzen wordt door DMCS verzorgd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?