Terug naar overzicht

Promovendi in hbo krijgen eigen netwerk

Er komt een netwerk voor promovendi in het hbo. Dat heeft de stichting Mobiliteitsfonds hbo vorige week aangekondigd tijdens een drukbezochte bijeenkomst over promoveren in het hbo.
Uit een beknopt onderzoek onder 22 promovendi blijkt dat er aan zo’n netwerk behoefte is, zegt een woordvoerder van het Mobiliteitsfonds. Hoe het precies vorm gaat krijgen, is nog niet bekend. Wellicht zoekt de stichting aansluiting bij het Promovendi Netwerk Nederland.

De ondervraagde promovendi bleken voornamelijk ervaren docenten tussen de veertig en vijftig jaar te zijn. Ze werken vooral in het weekend en tijdens de vakantie aan hun onderzoek. De hogescholen steunen de docenten soms door hen een of twee dagen per week uit te roosteren of door studenten te laten meewerken aan het onderzoek.

Afgelopen mei kondigde het Mobiliteitsfonds een regeling aan die ervoor moet zorgen dat hbo-medewerkers vaker promoveren. Het benodigde geld komt van de hogescholen en OCW. De belangstelling daarvoor overtrof alle verwachtingen. Er waren aanvankelijk veertig subsidies gereserveerd. Dat aantal is verhoogd naar zestig. Er zijn al meer aanvragen binnen dan er subsidies beschikbaar zijn.
Momenteel is onduidelijk hoeveel hbo-medewerkers aan een proefschrift werken, omdat zij dit vaak in hun eigen tijd doen. Het mobiliteitsfonds wil de promovendi beter in kaart brengen.

De Stichting Mobiliteisfonds hbo is opgericht door de vakbonden en werkgevers in het hoger beroepsonderwijs om de professionele ontwikkeling van werknemers te stimuleren. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?