Terug naar overzicht

PvdA: ‘Enquêterecht voor studentenraden’

Oppositiepartij PvdA vindt dat medezeggenschap van studenten te veel is gericht op procedures. In plaats daarvan pleit kamerlid Jacques Tichelaar voor middelen waarmee studentenraden het bestuur rechtstreeks aan de tand kunnen voelen.

Staatssecretaris Rutte wil in de nieuwe wet op het hoger onderwijs vastleggen wanneer studentenraden instemmingsrecht hebben, en wanneer ze slechts mogen adviseren. Volgens Tichelaar is dat grotendeels zinloos. ‘Je moet studenten geen bevoegdheden geven die invloed hebben op de procedures. Als er een meningsverschil ontstaat tussen instelling en medezeggenschapsraad wordt bekeken of de juiste procedure is gevolgd. Dat schiet niet op. Geef studenten liever de mogelijkheid een onderzoek in te stellen.’

Rutte lijkt niet van plan de gedetailleerde invulling van de medezeggenschap uit de wet te strepen, maar is gecharmeerd van het idee dat medezeggenschapsraden de acties van het bestuur kunnen doorlichten. ‘In dat geval kunnen studenten veel sneller aan de bel trekken als ze willen weten waarom een instelling de voorkeur geeft aan een bibliotheek in plaats van versterking van de rechtenopleiding’, verwees de staatssecretaris naar een recent conflict aan de Universiteit van Amsterdam. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?