Terug naar overzicht

Raad Academie voor Marketing tegen International Institute

De medezeggenschapsraad van de Academie voor Marketing in Den Bosch is het fundamenteel oneens met het plan om de International School in Breda uit te bouwen tot International Institute. De Bossche marketingtacademie is de thuisbasis van de opleiding International Business & Languages. De academie vreest ‘vleugellam’ te worden bij de uitvoering van het onderwijs.
De bezwaren zijn verwoord in een reactie op de notitie ‘Internationalisering bij Avans Hogeschool – een oriënterende verkenning’. Die werd begin juni gepubliceerd, nadat de Raad van Bestuur zich een maand eerder al achter de richting van het advies had gesteld. De Raad van Bestuur denkt aan 1 januari 2006 als ingangsdatum voor de nieuwe structuur.

De directeur van de Academie voor Marketing, Peer van Hoof, was ‘adviserend lid’ van de commissie die het rapport heeft opgesteld. Hij kon zich echter niet met het advies verenigen. De tekst waarin hij zijn afwijkende standpunt heeft toegelicht is niet gepubliceerd. De Raad van Bestuur heeft wel gemeld met het standpunt van Van Hoof rekening te houden.
De Academieraad wil nu weten waarom Van Hoof de notitie niet heeft onderschreven, en op welke manier met zijn standpunt rekening wordt gehouden. De directeur zelf heeft tot nu toe publiekelijk geen commentaar gegeven.

De academieraad ziet als onoverkomelijk bezwaar tegen de voorgestelde structuur, dat het International Institute zowel onderwijseenheid als ondersteunende eenheid moet worden. De raad acht dat in strijd met de uitgangspunten van de organisatiestructuur van Avans Hogeschool. Daarin wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en ondersteuning.
De raad pleit voor de opbouw van een International Office binnen de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken. In een internationaliseringsnotitie van vorig jaar was dat de voorgestelde richting.
Feitelijk functioneert er binnen DMCS nu al een bureau internationalisering dat de academies bij hun activiteiten over de grens ondersteunt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?