Terug naar overzicht

Raad van Bestuur laat zich ‘doorzagen’ door Avans-delegatie

Een vertegenwoordiging van Avans-medewerkers gaat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht beoordelen op de manier waarop die de affaire rond de bekostiging in het hbo hebben afgewikkeld.
De toetsing is een initiatief van de Raad van Bestuur zelf, die hoopt op deze manier een betrouwbaar beeld van het beleid in het bekostigingsdossier over het voetlicht te kunnen brengen. De Raad van Bestuur realiseert zich dat aan het eigen verhaal altijd vraagtekens zullen blijven kleven, omdat men verwacht dat men het eigen straatje schoon zal vegen.
De handelwijzen rond de bekostiging die de commissie Schutte Avans aanwrijft, maken zelf geen deel uit van de toetsing, omdat die in de juridische procedure door externe instanties zullen worden beoordeeld.

De groep wordt uitgenodigd na afloop een digitaal oordeel aan de Avans-organisatie over te brengen. Dat zou volgens de Raad van Bestuur een uitspraak kunnen zijn in de trant van ‘in het hele traject vanaf 2002 heeft de RvB wel/niet adequaat gehandeld’ en ‘het vervolgtraject verweer ziet er wel/niet vertrouwenwekkend uit’.

De groep die het gevoerde beleid onder het vergrootglas mag leggen zou een representatieve afspiegeling van Avans-medewerkers moeten zijn. De delegatie zal eerst worden bijgepraat. Er wordt gedacht aan een informatiebijeenkomst met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, stafdirecteur Financiën Toon van Genugten, en vertegenwoordigers van de huisaccountant PriceWaterhouseCooper en het advocatenkantoor Houthof Buruma. Vertrouwelijke achtergrond-informatie en gedetailleerde gegevens over het optreden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden daarbij verstrekt.
De groep moet over vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten, maar wordt wel gevraagd een publiek oordeel te vellen over de hoofdlijnen van het beleid. De te toetsen stellingen over het gevoerde beleid zijn:
1. De RvB heeft vanaf het begin van de ophef (begin 2002) over mogelijke onregelmatigheden bij de Hogeschool Brabant adequaat en consequent gehandeld;
2. Ten tijde van de voorbereidingen van de fusie tussen de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant is er alles aan gedaan om ex ante (‘vooraf’ -red.) zicht te krijgen op mogelijke ‘lijken in de kast’ bij beide fusiepartners;
3. De gekozen oplossingsrichting in het komende verweertraject is betrouwbaar.

De president van de rechtbank van Rotterdam, Mr F.W.H. van den Emster, is bereid op te treden als gespreksleider en onafhankelijke, externe voorzitter. Hij heeft de taak de ‘vraagstelling van de groep te organiseren’.
In de groep worden drie directeuren, zes medewerkers en twee leden namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gevraagd. De directeuren Carel Geenen (LIC) en Ad Vogels (DIF) hebben al toegezegd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?