Terug naar overzicht

Schutte nu al onderuit: intentie om studie af te maken niet relevant

De commissie Schutte is op een belangrijk argumentatie in haar oordeel over onrechtmatige bekostiging van hogescholen onderuit gegaan. De onrechtmatig-verklaring van de bekostiging van twee studenten, die de bedoeling hadden alleen het eerste jaar van Artez Hogeschool voor de kunsten te volgen, is verworpen door de Commissie voor de Bezwaarschriften. Staatssecretaris Rutte legt zich bij dat oordeel neer.

De uitspraak lijkt verregaande consequenties te hebben in een groot aantal zaken elders die door ‘Schutte’ onrechtmatig zijn verklaard. Ook bij Avans Hogeschool heeft de commissie talloze inschrijvingen afgekeurd omdat het niet de bedoeling zou zijn geweest de studie af te ronden. Avans zou volgens Schutte tenminste 21 miljoen euro moeten terugbetalen. Als de lijn die nu bij Artez is gevolgd wordt doorgetrokken, lijkt die claim niet haalbaar.

Bij Artez ging het om een veel kleiner bedrag: dertigduizend euro voor de inschrijving van twee studenten. Het ministerie van OCW heeft de Artez Hogeschool dat bedrag teruggegeven.
Collegevoorzitter Hillenius van Artez wilde een principiële uitspraak over de interpretatie van Schutte. ‘Al had het een ton gekost: dit was een principekwestie. Die mensen hebben zich keurig netjes ingeschreven, en hebben een volledig studiejaar aan de Arnhemse theateropleiding gevolgd. Het was bekend dat ze maar een jaar zouden blijven, maar wij hebben nooit een signaal gekregen dat je dan geen bekostiging mag krijgen. Het is ons altijd ontgaan wat we verkeerd hebben gedaan. Daarom hebben we onmiddellijk bezwaar aangetekend toen dat kon. Gelukkig heeft de staatssecretaris het nu recht gezet.’
Behalve de dertigduizend euro krijgt Artez ook de zevenhonderd euro terug die de instelling moest betalen voor het onderzoek van de commissie-Schutte.
De snelle concessie van staatsecretaris Rutte is in lijn met wat hij bij de presentatie van het rapport Schutte tweeëneenhalve week geleden aankondigde: hij zou zich niet vastbijten in juridisch lastig te winnen zaken.

Al eerder waren door juristen grote vraagtekens geplaatst bij Schuttes uitleg van de wet. De Raad van Bestuur van Avans Hogeschool heeft zich in zijn verdediging bij herhaling op soortgelijke wijze uitgelaten.
Op de hoger-onderwijssite Scienceguide noemt onderwijsjurist Peter Kwikkers het terugfluiten van de commissie Schutte ‘een stap ten principale van een vergaande magnitude’. (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?