Terug naar overzicht

Secretaresses willen positievere medezeggenschap

In een brief aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft een groep van 21 managementassistentes van Avans Hogeschool geklaagd over het negatieve imago van de instelling en de rol die de raad daarin speelt.
De brief kwam ter tafel in de kwartaalbijeenkomst die de secretaresses van Avans op 10 juni hadden. Tijdens die bijeenkomst is gesproken over het ‘negatieve imago’ van de hogeschool. In de brief aan de GMR wordt verwezen naar ‘negatieve invloeden van buitenaf’. Genoemd worden ‘de terugloop van studentenaantallen’ en ‘het Schutte-dossier’.
De briefschrijfsters erkennen dat niet alles vlekkeloos gaat, maar voegen daaraan toe: ‘Toch heeft ieder van ons plezier in haar werk en het vertrouwen dat de nieuwe Avans-organisatie alleen maar beter zal gaan functioneren. Ook blijven wij ons positief uitlaten over Avans Hogeschool als werkgever en als dé hogeschool waar alle studenten hun opleiding zouden moeten volgen.’

De secretaresses vinden dat de GMR in dat opzicht geen goede rol speelt. Die zou zich meer ‘constructief, positief en actief’ moeten opstellen: ‘De GMR behartigt de belangen van alle medewerkers, daarbij is het van belang dat het imago van Avans Hogeschool hoog gehouden wordt, zodat potentiële studenten alleen aan Avans Hogeschool willen studeren!’
In de brief wordt verder voorgesteld actiever de medewerkers van de hogeschool te betrekken door rond belangrijke onderwerpen hearings te organiseren.

De brief is overigens niet door alle secretaresses ondertekend. Sommige aanwezigen vonden het onjuist de zwarte piet eenzijdig bij de medezeggenschapsraad te leggen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?