Terug naar overzicht

Tevredenheidsvraagstuk centraal op studiedag AIM

De studiedag van de Academie voor ICT & Media (AIM) in Breda staat in het teken van de tevredenheid onder de medewerkers en de studenten van de academie. Op woensdag 15 juni komen in drie discussierondes verschillende thema’s aan bod.

Uitgangspunt van de gespreksrondes zijn het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en het studententevredenheidsonderzoek (STO). In beide scoort de AIM behoorlijk, maar de directie wil in januari volgend jaar toch meer aandacht besteden aan het verzorgen van betere roosters, betere communicatie door de directie, het tijdig bekendmaken van cijfers en de bereikbaarheid van medewerkers. De discussies moeten een beter inzicht geven in wat er onder de medewerkers en studenten leeft.

Vanuit het MTO wordt er gekeken naar welke zorg een werknemer verwacht van de werkgever, welke faciliteiten nodig zijn om het werk goed te kunnen uitvoeren en wat de werknemer inspireert om zijn werk met plezier uit te oefenen.
Bij het bespreken van het STO zijn de onderwerpen wat een student van een docent verwacht, welke faciliteiten en organisatiestructuren een opleiding moet hebben en wat een goed studeerbare studie voor een student is. De studiedag is voor medewerkers, maar om een reëel beeld van de laatste drie onderwerpen te krijgen, zijn ook studenten van de academieraad en de opleidingscommissies uitgenodigd. [KvdL]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?