Terug naar overzicht

Verdeeldheid over professional doctorate

Het professional doctorate kan bij de universiteiten niet op onvoorwaardelijke omarming rekenen. Rector magnificus Blom van de Radboud Universiteit ziet het tweejarige promotietraject als een devaluatie van de academie en werkt er niet aan mee. Zijn collega Fokkema van de TU-Delft kan zich daar wat bij voorstellen.

Volgens Blom is het vierjarige promotietraject nog bijna het enige wat de universiteiten onderscheidt van het hbo. ‘En daar wordt nu ook aan geknabbeld, nota bene door onze eigen belangenorganisatie’, liet hij de redactie van universiteitsblad Vox weten. De rector acht het professional doctorate alleen geschikt voor de technische universiteiten. De VSNU heeft volgens hem voorbarig gehandeld uit angst voor het ‘oprukkende hbo’.

Bij de TU-Delft heeft rector magnificus Fokkema begrip voor zijn Nijmeegse collega. Fokkema schreef eerder dit jaar een memo voor de VSNU over het tweejarige professional doctorate. De ontwerpersopleidingen van de drie technische universiteiten verleenden vorig jaar 157 professional doctorates. ‘Toevallig lenen deze opleidingen zich er goed voor’, licht hij toe. ‘Maar dat wil niet zeggen dat het professional doctorate voor iedere sector van het hoger onderwijs geschikt is.’

Collegevoorzitter José van Eijndhoven van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderschrijft dat. ‘We willen de vierjarige promotietrajecten absoluut niet kwijt, maar uit de opleidingen van de technische universiteiten blijkt dat een tweejarige route soms ook goed werkt. We moeten eerst onderzoeken of er elders in de markt ook behoefte is aan het professional doctorate. Maar als je bijvoorbeeld accountancy neemt, dan zie je dat daar zelden iemand promoveert. Misschien is een kort traject dan een optie.’

De Universiteit Utrecht – die onlangs bezorgd reageerde op de vierjarige promotietrajecten die Fontys Hogescholen in samenwerking met universiteiten opzet – houdt zich nu op de vlakte en laat weten de lijn van de VSNU te volgen.

VSNU-voorzitter Ed d’Hondt spreekt sussende woorden. ‘De universiteiten zijn allemaal aanwezig geweest bij het overleg waar we de afspraken hebben gemaakt.’ Van academische devaluatie wil D’Hondt niets weten. ‘De wetenschap is constant in beweging en wij denken dat de markt behoefte heeft aan dat professional doctorate.’ De opvatting dat de VSNU de vlucht naar voren heeft gekozen, verwerpt hij. ‘Er wordt al vier jaar over dit onderwerp gesproken, de laatste twee jaar zelfs intensief. Wij hebben een visie op promotie. Die hoort thuis in het wetenschappelijk onderwijs, maar we hebben ook overleg gehad met de HBO-raad. En dat blijven we doen.’

Een woordvoerder van de HBO-raad bevestigt dat het professional doctorate in het verleden wel eens geagendeerd was bij gesprekken tussen de koepelorganisaties. ‘Maar het plan dat de VSNU op 10 juni presenteerde, was nieuw voor ons.’ Binnenkort is er nieuw overleg over het onderwerp. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?