Terug naar overzicht

Voltijd SPH Breda struikelt over accreditatie

De Netherlands Quality Agency (NQA) heeft de voltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) in Breda niet geschikt bevonden om te worden geaccrediteerd. Dat staat in het rapport dat de opleiding gisteren heeft ontvangen.
Het NQA-advies is de basis waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) de opleiding had moeten accrediteren. Opleidingen worden periodiek beoordeeld om het verplichte accreditatiekeurmerk te mogen voeren.

De Raad van Bestuur heeft in reactie op het negatieve oordeel besloten de accreditatieaanvraag in te trekken. Zonder de officiële erkenning kunnen vanaf 2006 geen nieuwe studenten voor de opleiding worden ingeschreven. Om de continuïteit van het onderwijs toch te garanderen zal Avans de sociaal-agogische opleidingen in Breda en ‘s-Hertogenbosch met ingang van 1 september 2006 formeel samenvoegen tot één brede bacheloropleiding Social Work. De afzonderlijke opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en SPH komen dan te vervallen. Feitelijk zijn de opleidingen nu al verregaand geïntegreerd tot een brede bacheloropleiding met een vernieuwd gezamenlijk curriculum. De accreditatie had grotendeels betrekking op het oude specifieke SPH-curriculum.
Voor de nieuwe gemeenschappelijke opleiding wordt in 2007 accreditatie aangevraagd. Die aanvraag wordt ingepast in het lopende accreditatieschema van de Bredase opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Die doorliep in 2002 als een van de eerste de procedure met succes.

Het NQA-rapport over SPH is niet openbaar. Nu Avans de aanvraag intrekt, hoeft het niet te worden gepubliceerd.
Volgens directeur Paul Appel van de Academie voor Sociale Studies heeft de NQA de opleiding op het onderdeel ‘resultaat’ een onvoldoende gegeven. Het gerealiseerde niveau zou te laag zijn. Met name heeft men kritiek op de beoordeling van de eindwerkstukken.
Dat de NQA niet tevreden was over het niveau was in oktober al duidelijk geworden. De kritiek had toen behalve op het resultaat ook betrekking op het programma van de opleiding. De Academie heeft vervolgens maatregelen genomen en aanvullende informatie verstrekt. Zo werd de onderwijsvernieuwing in het tweede en vierde jaar verder doorgevoerd en werden de toetsen aangescherpt. De overgelegde informatie werd aangevuld met arbeidsmarktgegevens: overzichten uit de HBO-monitor en een extern onderzoek onder instellingen uit het werkveld en alumni. Volgens Appel leverden die gegevens positieve signalen voor de opleiding op.
De directeur vindt het teleurstellend dat die het beoordelingspanel van de NQA niet hebben kunnen overtuigen. Anderzijds wil hij de oordelen niet bestrijden. Hij erkent de ernst van de gesignaleerde tekortkomingen.
Appel gaat ervan uit dat de brede bacheloropleiding, die in ontwikkeling is, de beste perspectieven op verbetering biedt. Daarbij put hij moed uit het feit, dat de deeltijdopleiding, die hij als pilot voor die vernieuwing beschouwt, wel de goedkeuring van de NQA heeft gekregen.

De formele overschakeling naar de nieuwe brede bacheloropleiding geldt pas voor studenten die zich voor het studiejaar 2006-2007 inschrijven. De huidige studenten en degenen die zich voor het komende studiejaar inschrijven kunnen nog afstuderen bij de SPH-opleiding.
Zij krijgen te maken met extra maatregelen ter verbetering. Over een jaar (juni 2006) zal een openbare externe beoordeling (audit) worden georganiseerd waarin de resultaten zichtbaar moeten worden. De audit zal gericht zijn op de manier van toetsen en op de inschakeling van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld bij de kwaliteitszorg.

Vandaag zijn studenten en medewerkers per brief geïnformeerd. Ook degenen die zich voor het komende studiejaar als eerstejaars hebben aangemeld krijgen een brief. Vanmiddag vindt in Breda een informatiebijeenkomst voor het personeel plaats, dinsdag in Den Bosch. Maandag is er een bijeenkomst voor studenten in Breda, en dinsdag voor studen

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?