Terug naar overzicht

Weeknummers spelen instroomcijferaars parten

Naarmate de strijd van hogescholen om het ‘marktaandeel’ belangrijker wordt, winnen de statistieken van de vooraanmeldingen aan gewicht. Dit jaar leveren die cijfers extra verwarring op. Dat komt doordat de weeknummers zijn ‘versprongen’.
De cijferaars gaan verschillend met die verspringing om. Volgens sommigen ligt het aantal vooraanmeldingen in het hbo momenteel circa zes procent achter op een jaar geleden, volgens anderen minder dan twee procent.

Het jaar telt 52 weken plus één dag, of in geval van een schrikkeljaar 52 weken plus twee dagen. Daardoor wordt week 1 ieder jaar één of twee dagen korter dan het jaar daarvoor, totdat 1 januari in het weekend valt en weeknummer 1 naar de week daaropvolgend overgaat: de weeknummers ‘verspringen’.
Dit jaar is dat gebeurd. Wie in 2005 de cijfers van week 24 vergelijkt met dezelfde cijfers van week 24 vorig jaar, vergelijkt de huidige stand met die van 1 jaar plus zes dagen eerder.

De preciezen onder de cijferaars vinden dat niet verantwoord en vergelijken week 24 van dit jaar daarom met week 25 van vorig jaar. Daar zit maar een afwijking van één dag tussen.
Hun rekkelijke collega’s vinden dat onpraktisch vanwege de verwarring die dat in meerjarige cijferreksen oplevert. Zij vergelijken week 24 altijd met week 24 van het jaar daarvoor, ook als er een afwijking van bijna een week onder schuil gaat.

Avans Hogeschool kiest voor de laatste methode en gaat daardoor uit van een achterstand in het gehele hbo van tussen de anderhalf en twee procent, en een achterstand bij Avans van een kleine negen procent. In het land circuleren echter ook cijfers waarop de weekcorrectie is toegepast. Die registreren veel grotere verschillen: circa zes procent achterstand voor het totale hbo en circa dertien procent voor Avans.

De verhoudingen tussen de hogescholen, uitgedrukt in ieders ‘marktaandeel’, worden door het verschil in berekening vrijwel niet beïnvloed. Wel de absolute aantallen aanmeldingen in vergelijking met vorig jaar en de inhaalslag die tot 1 oktober – de peildatum – moet worden gemaakt om het beoogde aantal eerstejaars te kunnen inschrijven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?