Terug naar overzicht

Weinig draagvlak voor Raad van Bestuur op de werkvloer

In de ogen van het eigen personeel is Avans Hogeschool een niet erg aantrekkelijke instelling om te werken. De Raad van Bestuur krijgt het rapportcijfer 4,1. Ook de ‘dienstverlening personele ondersteuning’ wordt met een onvoldoende gewaardeerd: 5,2. De directies van academies en diensteenheden komen met een gemiddelde van 5,7 maar net iets beter voor de dag.
Dat blijkt uit het onderzoek naar de beleving van Avans als werkgever dat in opdracht van de Raad van Bestuur zelf is verricht. Het cijfer van 5,6 als totale waardering voor Avans Hogeschool als werkgever werd in maart al bekend gemaakt. Vandaag worden in de laatste papieren editie van Punt vóór zomervalantie meer gedetailleerde uitkomsten gepubliceerd.
Onder andere waarderingscijfers per academie of diensteenheid. Daartussen doen zich opvallende verschillen voor. Zo scoort de waardering voor de eigen directie in zes gevallen onder de 4,5. De overigen krijgen rapportcijfers van rond de 6. Op een enkele uitzondering na: de directie van de Juridische Hogeschool, het gezamenlijke project van Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool krijgt van haar medewerkers een 8.
De waardering voor de eigen directie lijkt nu eens wel, dan weer niet samen te hangen met de mate waarin men Avans een aantrekkelijke werkgever vindt. Soms scoort een academie of diensteenheid op beide onderdelen zwak, maar combinaties ‘onaantrekkelijke werkgever/gewaardeerde directie’ of omgekeerd komen eveneens voor.

Hier en daar kan men de invloed van recente gebeurtenissen moeilijk uitsluiten. Zoals bij de Academie voor Algemeen & Financieel Management (AAFM) en de Academie voor Marketing & Business Management (AMBM), waar medewerkers te hoop liepen tegen de Diensteenheid Personele & Administratieve Organisatie (DPAO) in verband met de vernieuwing van arbeidscontracten. De werknemers van de twee academies vinden Avans meer dan gemiddeld onaantrekkelijk.
Ook lijken organisatieonderdelen die meer boventallig personeel hebben wat negatiever over de werkgever te oordelen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?