Terug naar overzicht

Weinig instroom, toch selectie 

Kun je wel selecteren als je niet genoeg studenten hebt om je opleiding te vullen? De instellingen die meedoen met de proeven rondom selectie aan de poort vinden van wel. ‘Of we nou vier, veertig of vierhonderd aanmeldingen krijgen, we beoordelen iedere student voordat hij wordt toegelaten.’
 
Eind 2004 gaf de commissie-Korthals aan 24 opleidingen toestemming om van start te gaan met selectie aan de poort en topcollegegelden. Instellingen mogen daar twee jaar mee proefdraaien, waarna de Tweede Kamer beslist of het Nederlands hoger onderwijs er een nieuwe impuls mee heeft gekregen.
Zo heeft de Hogeschool Inholland een traject opgezet in de opleiding management, economie & recht. Studenten die goed genoeg zijn en een hoger collegegeld willen betalen, volgen een opleiding die wordt bekroond met een MBA-titel van Nyenrode. Omdat de experimenten pas eind april werden goedgekeurd, is de werving erg laat begonnen. ‘We maken onder meer gebruik van het alumninetwerk van Nyenrode’, zegt een woordvoerder. In augustus hoopt de instelling vijftig studenten voor de opleiding te hebben. Maar tot dusverre is er pas één inschrijving binnen. ‘Daar moeten er natuurlijk nog meer bij komen. Omdat de wervingstijd voor de opleiding beperkt is, hebben we besloten dit jaar een korting te geven op het collegegeld. Die bedraagt normaal gesproken 4000 euro, maar is verlaagd naar 2975 euro.’ 

De Universiteit Leiden vraagt geen topcollegegeld, maar gaat wel selecteren. Bij geschiedenis, psychologie, Duits, Italiaans en Frans gebeurt dat met een rijkssubsidie van ruim zes ton, bij rechten betaalt de instelling het experiment uit eigen zak. Met name over de aanmeldingen bij rechten is Leiden tevreden. Psychologie kan beter, maar druk maakt de instelling zich daar niet over. ‘We doen mee met het selectie-experiment omdat we willen weten of je van tevoren iets kunt zeggen over de slaagkansen van studenten. Mensen die een negatief advies krijgen, kunnen zelfs gewoon aan de opleiding beginnen. Al willen we wel dat die mensen er nog een nachtje over slapen. De ontwikkeling van de studenten wordt twee jaar lang gevolgd, en uiteindelijk hopen we te kunnen aantonen dat een selectietest nut heeft.’

De opleiding bestuurskunde van de Universiteit van Tilburg stuurt ‘afgekeurde’ studenten meteen naar huis. Dat er pas vijftig gegadigden zijn voor 55 plaatsen maakt niets uit. Coördinator Marcel Boogers hoopt deze maand nog wat studenten te interesseren. ‘Maar als we straks met dertig geselecteerde studenten aan het jaar beginnen, dan moet dat maar. Het gaat ons in de eerste plaats om de kwaliteit.’ 

Bij het University College Maastricht denken ze er net zo over. ‘De hoeveelheid aanmeldingen doet er niet toe. Vier, veertig of vierhonderd studenten. Het gaat om de kwaliteit van de mensen die zich aanmelden’, laat een voorlichter van de Universiteit Maastricht weten. Overigens hoeft deze opleiding zich nog niet druk te maken: zij gaat pas in 2006 experimenteren. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?