Terug naar overzicht

‘Zon draait om aarde’

De zon draait om de aarde. Dat meent althans een derde van alle Europeanen, volgens een quiz van de Europese Commissie. Minder dan de helft weet dat elektronen kleiner zijn dan atomen. En één op de tien denkt dat je radioactieve melk zonder gevaar kunt drinken als je hem gekookt hebt.

Nederland scoort relatief aardig op de vragen van de commissie. We hebben bijna driekwart goed, net al de Denen. We hoeven alleen Zweden boven ons te dulden. Daar heeft men bijna tachtig procent van de antwoorden goed.
Onderaan in de lijst van EU-landen staat Cyprus, waar de bevolking iets minder dan de helft van de vragen goed had. Nog iets treuriger is het gesteld met kandidaatlidstaat Turkije, waar de score op 44 procent blijft steken.

De commissie houdt deze quiz met enige regelmaat om te kijken hoe het met de wetenschappelijke kennis is gesteld. Sinds 1992 gaat het steeds beter, zegt de commissie. In Luxemburg en België is het aantal goede antwoorden met respectievelijk 17 en 13 procent gestegen. Ook in Nederland is een grote verbetering zichtbaar, met maar liefst 11 procent. Dus vroeger was niet alles beter.

Vrouwen weten minder dan mannen en jongeren weten meer dan ouderen. Managers scoren hoger dan studenten. En hoe religieuzer iemand is, hoe minder hij weet. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?