Terug naar overzicht

Accreditatieaanvraag SPH toch doorgezet

Avans Hogeschool trekt bij nader inzien de accreditatieaanvraag voor de opleiding Sociaal pedagogische Hulpverlening (SPH) in Breda niet in. Aanvankelijk had men de accreditatietermijn willen laten verstrijken, nadat de beoordelende instantie NQA twee weken geleden een onvoldoende aan de voltijdopleiding had uitgedeeld.

Zonder accreditatie verdergaan zou uitlopen op beëindiging van de opleiding. Toch zagen directeur Paul Appel van de Academie voor Sociale Studies en de Raad van Bestuur dat in eerste instantie als reële optie. Weliswaar zouden dan vanaf 1 januari 2006 geen nieuwe studenten meer voor de opleiding kunnen worden ingeschreven. Maar de continuïteit zou niet in gevaar hoeven komen. Er wordt immers gewerkt aan een nieuwe brede bacheloropleiding Social Work. Door de formele overgang (‘conversie’) naar die nieuwe brede opleiding naar voren te halen zou de continuïteit toch gewaarborgd zijn.

Helemaal zeker was het niet of de instanties die aanpak zouden accepteren. In een gesprek met Karl Dittrich, de directeur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft Avans daarover ook geen definitief uitsluitsel gekregen. Wel is de hogeschool voorgehouden dat de constructie de geloofwaardigheid van de overgang naar de nieuwe brede opleiding in gevaar zou kunnen brengen.
De directie en de Raad van Bestuur hebben er nu voor gekozen de conversie naar de brede opleiding door te zetten, en tegelijkertijd de accreditatieprocedure af te wikkelen. Appel verwacht dat de NVAO de accreditatie voor de Bredase voltijdopelding zal weigeren. Door tegen de beslissing van de NVAO in beroep te gaan wordt het verbod op nieuwe instroom opgeschort. Dat betekent dat de werving van studenten ook na 1 januari 2006 kan doorgaan.
Tegelijk kan de opleiding een herstelprocedure ingaan die maximaal twee jaar mag duren. Men was toch al van plan een eigen verbetertraject te volgen. Appel denkt daar maar één jaar voor nodig te hebben, zodat in de zomer 2006 alsnog accreditatie kan worden verkregen.

De kans is groot dat de opleiding SPH rond diezelfde tijd opgaat in de nieuwe brede opleiding Social Work, zodat de accreditatie strikt genomen niet meer hoeft te worden gebruikt. Voordeel is dan dat die brede opleiding met een schone lei kan beginnen.
In de brede opleiding worden alle Bossche en Bredase deeltijd- en voltijdopleidingen van de academie (Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en SPH) samengevoegd. Winst daarvan is tevens dat de afzonderlijke accreditatietrajecten voor de ‘oude’ opleidingen worden samengevoegd tot één brede accreditatieprocedure. Appel: ‘Dat levert een veel minder zware belasting op dan al die afzonderlijke accreditaties.’

De deeltijdopleiding SPH heeft twee weken geleden wel een voldoende van de NQA gekregen. Appel rekent erop dat de NVAO de accreditatie van de deeltijdopleiding wel verleent. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?