Terug naar overzicht

Beveiliging eigendommen

Het komt bij herhaling voor dat waardevolle eigendommen van (onder meer) medewerkers van Avans hogeschool worden ontvreemd. De school lijkt dikwijls een “open huis” waar een ieder (inclusief lieden die crimineel gedrag vertonen) vrij in en uit kan lopen.
Als docent is het praktisch zaken van waarde, zoals een laptop of tas met waardevolle zaken, op of in de nabijheid van de werkplek veilig achter te kunnen laten.
Het bieden van deze vorm van veiligheid lijkt mij overigens een primaire taak voor de werkgever.
De veel geprezen wisselwerkplekken vergroten de kans op diefstal van eigendommen dikwijls aanzienlijk, omdat daar de essentiële sociale controle het nulpunt nadert.
Aanschaf van afsluitbare kastjes (vergelijkbaar met de kluisjes op de NS-stations)kan hier een mogelijke oplossing voor de geschetste problematiek bieden.
Wanneer deze kluisjes realiseerbaar blijken te zijn, zouden zij tevens als “postvak” kunnen dienen. Dan raken er ook geen studieboeken e.d. meer “weg”.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?