Terug naar overzicht

Fontys meldt salaris bestuursvoorzitter: 158.000 euro

Norbert Verbraak, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fontys Hogescholen verdiende in 2004 bruto 158.000 euro. Daar is een prestatiebonus bij inbegrepen. Dat meldt Fontys Hogescholen zelf in het jaarverslag over 2004.
Fontys is een van de eerste hoger-onderwijsinstellingen die het salaris van zijn topverdiener verantwoordt, en loopt daarmee vooruit op de wetgeving. Volgend jaar wordt van alle instellingen in de publieke sector verwacht, salarissen boven 122.000 euro in het jaarverslag te vermelden.
De salariëring van de vijfkoppige Raad van Bestuur van Fontys bedroeg inclusief de bezoldiging van Verbraak 710.000 euro. Voor de overige bestuursleden schoot derhalve 552.000 euro over, oftewel gemiddeld 138.000 euro per bestuurslid. Van hen worden echter geen afzonderlijke opgaves gedaan. Was de nieuwe regelgeving al van kracht, dan zouden ook die salarissen vermeld moeten worden.
Ook wordt in het Fontys-jaarverslag niet verantwoord, hoe de salariëring is opgebouwd.

Het jaarverslag van Avans Hogeschool is eerder dit jaar gepubliceerd. Daarin wordt nog helemaal niet op de honorering van de Raad van Bestuur ingegaan. In april verklaarde Teun van Beusekom, stafdirecteur Human Resource Management, in het kader van het opgelaaide debat over topinkomens in de publieke sector: ‘Als volgend jaar de salarissen van onze Raad van Bestuur openbaar worden, dan zal iedereen daar wel over vallen’, waarbij hij aantekende, ze zelf niet te kennen. ‘Het is goed dat die informatie openbaar wordt, want dan kunnen we de salarissen voor onze topmanagers vergelijken met die van de Raad van Bestuur. Maar dan moeten ook de targets waarop ze worden afgerekend openbaar zijn.'(FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?