Terug naar overzicht

Na de vakantie geïntegreerd Intranet Avans

De afzonderlijke intranetten van academies en diensteenheden van Avans Hogeschool worden na de zomervakantie samengebracht in één gezamenlijk intranet. Op 29 augustus gaat de knop om.
Het intranet is een tussenstap naar de ‘portal’ die men volgend jaar hoopt te lanceren. Nieuw is dat de voormalige intranetten van academies en diensteenheden nu in één structuur met één gezamenlijke vormgeving zijn opgenomen. Het is nog niet mogeljk om informatie ‘gesegmenteerd’ aan te bieden, een optie die in de portal uiteindelijk wel is voorzien. Segmentering van informatie betekent dat de informatie per account wordt geselecteerd aan der hand van het profiel van de gebruiker.
Het nieuwe intranet biedt wel de mogelijkheid via invulvakken een academie, diensteenheid of lectoraat aan te klikken.

Niet alle digitale informatie zal via intranet beschikbaar worden gesteld. Alles wat rechtstreeks met het onderwijs te maken heeft blijft via Blackboard gaan. Ook alle ‘communities’, waarin afzonderlijke groepen informatie uitwisselen, blijven op Blackboard in werking. Het intranet biedt die functionaliteit niet.

Voor de informatievoorziening op het intranet worden redacteuren en eindredacteuren binnen academies en diensteenheden verantwoordelijk. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?