Terug naar overzicht

Overheid stelt eisen aan ‘good governance’ onderwijs

Er moet een duidelijke afbakening van bevoegdheden komen tussen bestuur en toezicht in het onderwijs. Dat staat in de beleidsnotitie ‘good governance’ die minister Van der Hoevern en staatssecretaris Rutte deze week aan de Tweede Kamer hebben aangeboden.

De voorwaarden voor het bestuur en het interne toezicht van onderwijsinstellingen worden aangescherpt omdat de overheid meer aan de instellingen zelf wil overlaten. De vormgeving van de de verantwoordelijkheden verschilt tussen de sectoren. Voor het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs betekent de aanscherping dat alle instellingen een bestuursorgaan (het college van bestuur) en een toezichthoudend orgaan (de raad van toezicht) moeten hebben met strikt onderscheiden verantwoordelijkheden.
Aan de bestuurlijke en toezichthoudender organen worden voorwaarden gesteld. Zo mag iemand maximaal maar drie toezichtfuncties bij bekostigde instellingen hebben, kan men geen toezichtfunctie bij een instelling bekleden waar men minder dan vijf jaar eerder bestuurder was en worden regels opgesteld die belangenverstrengeling moeten voorkomen.

De rol van de overheid in het onderwijs wordt volgens de notitie kleiner. Die blijft verantwoordelijk voor bekostiging, selectief en sober toezicht en kwaliteitsbewaking. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?