Terug naar overzicht

Studente wint beroep over afstuderen in vakantie

Een studente van de opleiding Management, Economie en Recht in Breda hoeft niet verplicht een maand te wachten met afstuderen vanwege de vakantieperiode. De opleiding had haar daartoe verplicht, maar het College van Beroep gaf de studente gelijk in haar bezwaar tegen die beslissing.
De studente had het beroep aangespannen omdat zij door de vertraging in problemen zou raken met de geplande start van haar vervolgstudie aan de Universiteit van Tilburg.

De uitspraak is geen ontkrachting van de algemene regel dat studenten verplicht zijn vier weken zomervakantie op te nemen als zij in de zomer willen afstuderen. Die regel wordt gesteld omdat vanwege de vakantie die docenten opnemen in die periode geen begeleiding vanuit de opleiding kan worden gegarandeerd.
De examencommissie benadrukte in haar verweer, dat het de opleiding om een intensieve begeleiding te doen is die in het belang is van studenten, opleiding en bedrijven waar afstudeeropdrachten worden uitgevoerd. Met name voor het advies ‘go’ of ‘no go’ zou een begeleidend docent beschikbaar moeten zijn.
Het College erkent dat belang van een intensieve begeleiding. In het algemeen vindt het College een verplichte vakantiestop van vier weken dan ook gerechtvaardigd. Maar, aldus het oordeel, studenten kunnen verzoeken van de hoofdregel af te wijken, en dan zal de examencommissie de belangen goed moeten afwegen. In die afweging moet volgens het College worden betrokken, dat het begeleidingstraject als een service aan studenten moet worden gezien. Dat geldt ook voor het cruciaal geachte advies ‘go’ of ‘no go’. Het advies ‘no go’ is niet dwingend: het betekent niet dat een student niet door mag gaan met afstuderen en niet de kans zou hebben om in de eindbeoordeling alsnog te slagen.
Omdat die belangenafweging blijkbaar niet heeft plaatsgehad, is volgens het College in dit geval niet overtuigend aangetoond dat geen uitzondering kon worden gemaakt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?