Terug naar overzicht

Studiepunteneis versoepeld

Het voornemen om vanaf komend studiejaar van de propedeusestudenten van alle opleidingen van Avans Hogeschool een minimum van 45 studiepunten in het eerste studiejaar te eisen is van tafel. Opleidingen mogen straks genoegen nemen met 30 studiepunten, maar mogen ook meer eisen tot een maximum van 45 studiepunten.

De keuze voor de norm wordt daarmee gedeeltelijk teruggelegd bij de academies en opleidingen. Voor studenten is het van belang hoe hoog de lat wordt gelegd, want wie daar niet overheen komt kan met een ‘bindend studieadvies’ van de opleiding worden gestuurd.
Aanvankelijk wilde de Raad van Bestuur de norm van 45 studiepunten voor heel Avans vastleggen in de Kaderregeling Onderwijs- Examenregeling (OER). Maar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad had dat voorstel verworpen. Volgens de GMR kan een studiepunteneis veel beter op het niveau van de opleidingen worden bepaald. Door de afwijzing van de GMR dreigde echter, dat er voorlopig helemaal geen nieuwe Onderwijs- en Examenregelingen (OER’s) door de opleidingen kunnen worden vastgesteld.
Om uit de impasse te komen stelde de Raad van Bestuur een versoepeling voor: geen centraal vastgesteld minimum van 45 studiepunten, maar een bandbreedte van 30 tot 45 studiepunten, waarbinnen per opleiding een minimumeis kan worden gekozen.
Vanmiddag stemde de GMR met dat compromis in, hoewel men liever had gezien dat in de kaderregeling helemaal geen studiepunteneis zou worden geformuleerd.

Overigens heeft een meerderheid van academiedirecteuren in een eerder stadium al uitgesproken dat 45 studiepunten de norm zou moeten zijn. In de praktijk zullen daardoor waarschijnlijk toch heel wat opleidingen komend jaar die norm hanteren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?