Terug naar overzicht

CDA: kennisloket nog niet optimaal

Het CDA is nog niet tevreden over de versnelde toelatingsprocedure voor buitenlandse kenniswerkers. Daarom steekt het de christen-democraten dat het Innovatieplatform de operatie als voltooid beschouwt.
De grootste coalitiepartij maakte dat eind juni kenbaar tijdens een debat met minister Brinkhorst (Economische Zaken) over de prestaties van het Innovatieplatform. ‘Het loopt nog te stroef’, aldus CDA’er Hessels. ‘We moeten niet te snel tevreden zijn.’ Brinkhorst sprak sussende woorden. ‘Het Innovatieplatform is klaar met het kennisloket, het kabinet nog lang niet.’

Eind juni hadden meer dan duizend mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid. Zij mogen vijf jaar in Nederland blijven. Een paar weken eerder meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst nog vierhonderd nieuwkomers. ‘De sprong die we maken is dus nu al goed zichtbaar’, zei Brinkhorst.

Het kennisloket is door het kabinet in het leven geroepen om hoogopgeleiden uit het buitenland snel toegang te geven tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Voorwaarde is wel dat ze minimaal 45.000 euro verdienen. Voor promovendi geldt geen salariseis, voor mensen jonger dan dertig geldt een minimum jaarloon van 33.000 euro als drempel.
Het kabinet onderzoekt momenteel of het mogelijk is ook andere groepen te laten profiteren van de maatregel. Daarbij wordt gedacht aan kleine zelfstandigen of mensen die voor een korte periode in Nederland worden gedetacheerd. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?