Terug naar overzicht

Europese subsidie voor project Handicap en Studie

Het project ‘Kijk, zo kan het wel’ van de stichting Handicap en Studie heeft 300.000 euro EU-subsidie gekregen. Met het project wordt onnodige studie-uitval onder gehandicapte studenten tegengegaan.
Het geld is afkomstig uit een fonds dat is gericht op het creëren van gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie. Het wordt benut voor persoonlijke hulp aan gehandicapte studenten en niet voor materiële aanpassingen.

‘Kijk, zo kan het wel’ loopt op vier hogescholen: Windesheim, Fontys, Inholland en Saxion werken aan het project mee. Mogelijke oplossingen worden bij wijze van praktijktest onderzocht. Fontys en Windesheim nemen op proef speciale managers in dienst die actie ondernemen om studie-uitval onder gehandicapten te voorkomen. Die gaan bovendien bekijken hoe zij onder docenten meer steun aan studenten met een functiebeperking kunnen realiseren. Saxion gaat op zoek naar alternatieve leerwegen, en Inholland gaat samen met externe deskundigen onderzoeken welke beroepsmogelijkheden gehandicapten hebben bij de opleiding die ze gekozen hebben. Het project is deze maand van start gegaan en heeft een looptijd van 2,5 jaar.

Overigens heeft ook het kabinet extra geld vrijgemaakt om problemen bij studeren met een handicap terug te dringen. Staatssecretaris Rutte liet in juli weten tot 2009 zes miljoen euro beschikbaar te hebben om belemmeringen weg te nemen. De studie-uitval onder gehandicapte studenten is tijdens het eerste jaar ruim twee maal hoger dan gemiddeld. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?