Terug naar overzicht

Extra geld voor gehandicapte studenten

Staatssecretaris Rutte stelt tot 2009 zes miljoen euro beschikbaar waarmee hogescholen en universiteiten hun gehandicaptenbeleid kunnen verbeteren. Bovendien komt er een extra voorlichtingscampagne voor studenten met een handicap.
Voor die campagne is nog eens een miljoen euro vrijgemaakt, al wordt er met dat geld ook nader onderzoek gedaan naar de problemen waarmee gehandicapten in het hoger onderwijs worden geconfronteerd. Want hoewel de instellingen de komende jaren dus extra geld kunnen krijgen voor het slechten van barrières, heeft Rutte niet de illusie dat alle problemen daarmee in kaart zijn gebracht en opgelost.
Rutte acht het van groot belang dat studenten met een functiebeperking dankzij goede begeleiding en voorzieningen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het onderwijs. Eerder maakte de staatssecretaris bekend dat studenten met een handicap in de nieuwe wet op het hoger onderwijs een jaar extra leerrechten krijgen.

Volgens het ministerie van OCW telt het hoger onderwijs 60 tot 80.000 gehandicapte studenten. Tussen de 38 en de 50.000 van hen kampen met studieproblemen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?