Terug naar overzicht

Intern bellen tussen Den Bosch en Breda/Tilburg

Voortaan kunnen medewerkers van Den Bosch intern bellen met collega’s in Breda of Tilburg. En omgekeerd. Ook de computernetwerken van de voormalige Hogeschool Brabant en Hogeschool ‘s-Hertogenbosch zijn aan elkaar geknoopt.

Intern kiezen betekent voor de beller dat hij minder lange nummers hoeft in te toetsen. Voor de hogeschool levert het een financieel voordeel op: de gesprekskosten voor het gebruik van externe lijnen vervalt.
De interne nummers van Den Bosch bestaan uit de laatste vier cijfers van het volledige telefoonnumer; zij beginnen met een 5. In Breda en Tilburg beginnen de viercijferige interne nummers met een 8 als het vierde cijfer van achteren een 8 is; als het vierde cijfer van achteren een 0 is moet bij intern kiezen in plaats daarvan een 7 worden ingetoetst.

Tijdens de zomervakantie zijn ook de computernetwerken samengevoegd. De nieuwe account die iedere medewerker en student heeft gekregen is een van de effecten van die operatie.
Een zegen voor medewerkers die zowel in Den Bosch als in Breda of Tilburg werken. Zij hadden in het verleden met twee accounts en twee e-mailboxen te maken, of misten op een van de twee locaties rechtreekse toegang tot hun account.
Ook voor de uitwisseling van gegevens tussen locaties levert de samenvoeging vorodelen op. Administratieve medewerkers kunnen voortaan op alle locaties inloggen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?