Terug naar overzicht

Lectorale rede Koedijk over belang ERP

Aad Koedijk houdt op 9 september zijn lectorale rede. De lector gaat vooral in op wat Enterprice Resource Planning de afgelopen vijftien jaar teweeg heeft gebracht in het bedrijfsleven en wat de perspectieven zijn van dit automatiseringsysteem, met name voor het midden- en klein bedrijf.

Enterprice Resource Planning (ERP) is een automatiseringssysteem dat verschillende bedrijfsprocessen koppelt en dat in veel bedrijven wordt gebruikt. ERP speelt ook in het midden- en kleinbedrijf (mkb) een steeds belangrijkere rol. Het lectoraat werkt daarom samen met het Brabantse mkb.
Behalve Koedijk spreken op 9 september ook leden van de ERP-kenniskring, allen Avansdocenten. Pauline Bormann gaat in op de vraag of ERP van invloed is op de rol en het takenpakket van de controller; Hans van der Hoeven geeft een lezing met de titel ‘Aan het werk met de ERP Leer- en werkomgeving’. Wim Huisman en Ruud Hoogenboom gaan in het op onderwerp ‘Onderzoek een wenkend perspectief’.
De lectorale rede wordt gehouden in het gebouw van de kunstacademie aan de Beukenlaan in Breda en begint rond 16.00 uur. Na de verschillende lezingen wordt om 17.00 uur de lectorenketen uitgereikt.
Wie de rede wil bijwonen, kan zich aanmelden via jvermeeren@avans.nl. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?