Terug naar overzicht

Onderzoek aan hbo moet onderwijs versterken

Het is belangrijk dat het hbo onderzoek verricht, vooral als het onderwijs daar beter van wordt. Hogescholen mogen wel in zee gaan met het bedrijfsleven, maar dat is niet hun voornaamste taak. Er zijn tenslotte al genoeg adviesbureaus, ingenieursbureaus en andere raadgevers.
Verder is het raadzaam om lectoraten apart te blijven financieren. De hogescholen hebben nog te weinig ervaring met onderzoek om hun kenniskringen uit de gewone overheidsbekostiging te kunnen betalen. De Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid pleit daarvoor in een advies aan de minister van OCW.

De overheid heeft vorig jaar nog met de hogescholen afgesproken dat het geld voor lectoraten in principe in de reguliere bekostiging terechtkomt, wanneer het nieuwe financieringsstelsel van start gaat. Dat nieuwe stelsel komt er waarschijnlijk over twee jaar.
De financiering zou echter via de Stichting Kennisontwikkeling HBO (SKO) moeten blijven lopen, vindt de raad. De SKO kan dan meteen de kwaliteit van de lectoraten in de gaten houden.
Op de kwaliteit van commerciële klussen is geen toezicht nodig. Bedrijven kunnen zelf bepalen of ze het werk van de hogescholen goed genoeg vinden of niet. Daar hoeft de overheid volgens de AWT niet tussen te komen.

De onderzoekstaak van hogescholen vereist meer personeel met onderzoeksvaardigheden, meent de raad. De universiteiten zouden moeten bijdragen aan een vruchtbaar onderzoeksklimaat aan het hbo, bijvoorbeeld door te experimenteren met verkorte onderzoeksopleidingen. Met dat advies schaart de raad zich achter de komst van de tweejarige professional doctorates, die de universiteiten onlangs hebben aangekondigd. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?